Προτείνω

Άμεση εφαρμογή όλων των Ευρωπαϊκών Οδηγιών

Δε νομίζω ότι χρειάζεται να πω περισσότερα. Όχι άλλα πρόστιμα, όχι άλλος χρόνος χαμένος.

32 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  ehealthgr shared this idea  ·   ·  Admin →

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • coolplatanos commented  · 

    Ναι, γιατί μπαίνουν τα άντερά μας σε πρόστιμα.

   • Fotis commented  · 

    ...Σοφόν το σαφές...

   Feedback and Knowledge Base