Προτείνω

Μείωση στο 10% της φορολογίας επιχειρήσεων με πάνω από 90% του τζίρου τους σε ΕΞΑΓΩΓΕΣ

Και επιπλέον κριτήριο να έχουν πάνω από το 30% των εξόδων τους στην Ελλάδα. Αν οι προμηθευτές στην Ελλάδα της εξαγωγικής έχουν προμηθευτές τους πελάτες της εξαγωγικής, τα ποσά αυτά αφαιρούνται από τον προσδιορισμό του ποσοστού. Fair?

21 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  Stefanos shared this idea  ·   ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base