Προτείνω

Δημιουργία boutique τεχνολογίας και καινοτομίας για την ενίσχυση p2p επιχειρηματικών μοντέλων.

Η υλοποίηση βασίζεται στην δημιουργία ενός portal με συγκεκριμένες λύσεις και expertise (speech recognition, AR, VR, SMS Gateways, Domain Specific Languages, Electronics Prototyping etc.) από Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα και εταιρίες καινοτομίας (R&D και RTD).

Η χρηστική αξία της συγκεκριμένης πρότασης έγκειται στην συνεργατικότητα για παροχή εξειδικευμένων και ολοκληρωμένων λύσεων καθώς και στην διαχείριση καναλιών πωλήσεων στην νοτιοανατολική Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο.

8 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  doxarasdoxaras shared this idea  ·   ·  Admin →

  4 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • Vicki KolovouVicki Kolovou commented  · 

    Σας ψήφισα. Μαζί σας ...όχι για Drupal...ψυχικά! ;)

   • doxarasdoxaras commented  · 

    Όχι το p2p θα χρησιμοποιηθεί σαν business model σε μια προσπάθεια συμμετοχής όλων και ουσιαστικού καταμερισμού του κόστους του R&D. Για παράδειγμα, έχεις ένα πελάτη που θέλει speech recognition στην affiliated iphone εφαρμογή του. Εσύ δεν έχεις την τεχνολογία έτοιμη, μπαίνεις στο site βλέπεις την τάδε εταιρία ή Ινστιτούτο που έχει και native και με πολλά γλωσσικά μοντέλα έτοιμο product. Τους μιλάς και συνεργάζεστε και εσύ γίνεσαι πάροχος state of the art υπηρεσιών και ο άλλος συμβαλλόμενος διανέμει το knowhow του. Με αυτόν τον τρόπο

    1. ενισχύεται η συνεργατικότητα
    2. γίνονται πιο προσβάσιμα και τα τελευταία κανάλια πωλήσεων σε μια πολύ δύσκολη εποχή για την Ελληνική εξωστρέφεια
    3. Επικοινωνείται η κρυμένη ή σε λανθάνουσα μορφή καινοτομία, για παράδειγμα τον τελευταίο καιρό έχω ανακαλύψει ανθρώπους και εταιρίες τόσο ικανούς που δεν περίμενα ότι θα ήταν located στην Ελλάδα και ασχολούνται είτε με 3D reconstruction, είτε με mobile streaming, είτε με NLP είτε με Data Mining και recommendation systems, είτε με song recognition you name it!!!
    4. Επικοινωνείται ένα έργο και μια προσπάθεια που λειτουργεί και στο ψυχολογικό domain μιας και παρουσιάζεται η Ελληνική καινοτομία και το έργο που γίνεται και συχνά χάνεται σε ανάμεσα σε συγγραφή προτάσεων στη ΓΕΓΕΤ και το ΕΣΠΑ.

    Δεν θεωρώ ότι πρέπει να συντονιστεί από κρατικό φορέα.
    Ένα drupal με ένα σοβαρό και δομημένο business και technology vocabulary θα ήταν αρκετό.

    Νίκο αν είσαι εθελοντής καθόμαστε ένα ΣΚ και το στήνουμε!!!

   • nikanAdminnikan (Admin, Ιδέες για την ανάπτυξη) commented  · 

    Απορίες: μιλάς για κρατική πρωτοβουλία και διαχείριση; ποιο θα είναι το μοντέλο συμμετοχής των παρόχων της τεχνολογίας (πανεπιστημίων κτλ); Μέτοχοι ή προμηθευτές; Το P2P που μπαίνει; Εννοείς όλα όσα αναφέρεις θα είναι p2p, δηλαδή speech recognition σε P2P;
    Διαισθάνομαι κάτι ενδιαφέρον εδώ αλλά νομίζω ότι θέλει περισσότερη ανάπτυξη η πρόταση

   Feedback and Knowledge Base