Προτείνω

Πλήρης απελευθέρωση της αγοράς χρήματος

Κατάργηση του τραπεζικού ολιγοπωλείου.
Κατάργηση του νόμου περί τοκογλυφίας
Πλήρης δυνατότητα σε κάθε έναν που ενδιαφέρεται να δανείσει χρήμα να το κάνει.
Ελεύθερη πρόσβαση φυσικών προσώπων απευθείας στην πηγή χρήματος (Κεντρικές τράπεζες).
Αναγνώριση p2p συναλλαγών χρήματος ως θεμιτές και προώθησή τους

6 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  lolasclolasc shared this idea  ·   ·  Admin →

  2 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...
   • lolasclolasc commented  · 

    Έχει τόσα πολλά προαπαιτούμενα που σχεδόν απαγορεύεται

   Feedback and Knowledge Base