Προτείνω

Δημιουργία Κέντρου Ναυτιλιακού λογισμικού στη Χιο. Υπάρχει τεραστιο συγκριτικό πλεονέκτημα

Το νησί της Χίου μπορεί να γίνει Κέντρο ανάπτυξης λογισμικού και Κέντρο Εκπαίδευσης για τη Ναυτιλία επειδή, έχει Ναυτιλιακό τμήμα Παν/μίου, σχολές Εμπορικού Ναυτικού , Ναυτικούς, και Εφοπλιστές με πολλές εκατοντάδες πλοία.

9 votes
Vote
Sign in
Check!
(thinking…)
Reset
or sign in with
 • facebook
 • google
  Password icon
  I agree to the terms of service
  Signed in as (Sign out)
  You have left! (?) (thinking…)
  anonymousanonymous shared this idea  ·   ·  Admin →

  0 comments

  Sign in
  Check!
  (thinking…)
  Reset
  or sign in with
  • facebook
  • google
   Password icon
   I agree to the terms of service
   Signed in as (Sign out)
   Submitting...

   Feedback and Knowledge Base